โอกาสทางธุรกิจ

แรบบิทมอบโอกาสทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบให้กับพันธมิตร

1. การใช้งานเชิงธุรกิจ

ใช้แรบบิทเพื่อการชำระเงินหรือการระบุตัวบุคคล

 • การชำระเงิน: ตัวอย่าง เช่น ใช้ชำระเงินค่าโดยสาร สินค้า ที่จอดรถ หรือใช้กับตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
 • การระบุตัวบุคคล: ตัวอย่าง เช่น ใช้สำหรับควบคุมการเข้า- ออกที่พัก อาคารสำนักงาน หรือสถานศึกษา

2. ผลิตภัณฑ์

บูรณาการแรบบิทเข้ากับธุรกิจของคุณ

 • แรบบิทธุรกิจ
   ออกแบบแรบบิทในรูปแบบของบริษัทหรือองค์กรของคุณ โดยผสานการใช้งานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของแรบบิทเข้าไว้ด้วยกัน หากทำในรูปแบบบัตรแรบบิทก็สามารถใส่ภาพและตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรเพื่อใช้เป็นบัตรสมาชิก บัตรนักเรียน-นักศึกษา บัตรพนักงาน คีย์การ์ด ฯลฯ ได้
 • แรบบิทร่วม
   แรบบิทร่วมสามารถทำได้โดยใส่ชิประบบของแรบบิทลงในบัตรของบริษัทหรือองค์กรของคุณ (เช่น บัตรเดบิต บัตรเครดิต) หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
 • แรบบิทมาตรฐานเพื่อการโฆษณา
   โปรโมทธุรกิจในรูปแบบสื่อโฆษณาบนหน้าบัตรแรบบิทเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเสริมศักยภาพทางการสื่อสารพร้อมยกระดับไปสู่มิติใหม่ในการสร้างประสบการณ์ให้กลุ่มเป้าหมายของคุณ

3. ผู้ให้บริการเติมเงิน

รับเติมเงินแรบบิท

4. ผู้แทนจำหน่ายแรบบิท

จัดจำหน่ายแรบบิทที่ร้านค้าของคุณ

เราสามารถส่งสินค้าชิ้นนี้ไปยังที่อยู่ของคุณ

คุณสามารถมารับสินค้าได้ที่จุดบริการของเรา